Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Πολιτιστικοί σύλλογοι.

Πολιτιστικοί σύλλογοι Περδικονερίου

Οι απόδημοι Περδικονερίτες αγαπούν ιδιαίτερα τον τόπο της κατα­γωγής τους. Η αγάπη αυτή εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Βοη­θούν την πατρίδα τους κυρίως δια μέσου πατριωτικών Συλλόγων, που έχουν συστήσει. Οι σύλλογοι Περδικονεριτών, ένας τοπικός και δύο μη τοπικοί, οργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις (ομιλίες, εορτές, χορούς τις Απόκριες, κόψιμο πίττας τον Ιανουάριο). Το Καλοκαίρι οργανώ­νουν πολιτιστικές εκδηλώσεις στο χωριό τους, σε συνεργασία πάντοτε με την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις δημοσιεύονται συνήθως στις τοπικές εφημερίδες και κυρίως στη «Γορτυνία», η οποία αφιερώνει πολλές σελίδες για τις εκδηλώσεις όλων των γορτυνιακών συλλόγων. Κάνουν συχνά εράνους και δέχονται εθελοντικές προσφο­ρές πατριωτών προς εκτέλεση κοινωφελών έργων στην πατρίδα τους. Άλλοτε πάλι τα Διοικητικά τους Συμβούλια κάνουν ενέργειες και πα­ραστάσεις στους αρμόδιους Υπουργούς, Νομάρχες κλπ, για να διαθέ­σουν τις αναγκαίες πιστώσεις προς εκτέλεση έργων στο χωριό τους και για άλλα θέματα.
Οι σύλλογοι συμβάλουν σοβαρά στην πολιτιστική ανάπτυξη του χωριού τους και των συνοικισμών και φιλοτιμούν τους ξενιτεμένους να μετέχουν στα κοινά της γενέτειρας. Ενεργοποιούν τους άλλους ενεργο­ποιούμενοι και οι ίδιοι οι ξενιτεμένοι δια των συλλόγων.
Όλες οι προσφορές των συλλόγων μεταφράζονται σε ηθική ενίσχυση των μονίμων κατοίκων και στην ισχυροποίηση των δεσμών μεταξύ των απανταχού Περδικονεριτών.

«Τοπικός Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Περδικονερίου».

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2000. Το Προσωρινό Συμβούλιο αποτελείτο από τους: Πρόεδρο το Γεώργιο Γαλανόπουλο, Αντιπρόεδρο: το Δημήτριο Αλεξόπουλο και μέλη τους: Νικόλαο Παπα­γεωργίου, Σταματόπουλο Κων/νο, Χαράλαμπο Δ. Παπαγεωργίου, Χα­ράλαμπο Γ. Παπαγεωργίου, Γεώργιο Κωστόπουλο, Δημήτριο Τσιόγκα και Ιωάννη Μουστόγιαννη.
Μετά από αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα ύστερα από δύο μήνες, το Μάρτιο του 2000, εκλέχτηκαν οι εξής: Πρόεδρος ο Νικόλαος Παπαγε­ωργίου, Αντιπρόεδρος ο Δημήτριος Αλεξόπουλος, Ταμίας ο Σωτήρης Μουστόγιαννης, Γραμματέας ο Κων/νος Κωστόπουλος, Μέλη οι: Γεώρ­γιος Κωστόπουλος, Κων/νος Σταματόπουλος και Χαράλαμπος Παπα­γεωργίου.
Το 2002 έγιναν εκλογές στο Δημοτικό Σχολείο Συλλόγου. Εκλέχτη­καν: α) ως Τακτικά μέλη οι εξής: Πρόεδρος ο Νικόλαος Παπαγεωργί­ου, Αντιπρόεδρος η Παναγιώτα Νικολοπούλου, Γραμματέας ο Κων/νος Κωστόπουλος, Ταμίας ο Κων/νος Σταματόπουλος. Μέλη οι: Γεώργιος Α. Αθανασόπουλος, Σταύρος Θ. Αθανασόπουλος και Παναγιώτης Στα­ματόπουλος.
β) Ως αναπληρωματικά Μέλη οι: η Χαραλαμπία Μουστόγιαννη, η Μα­ρία Πετροπούλου και ο Γεώργιος Γαλανόπουλος.
Την Εξελεκτική Επιτροπή αποτελούσαν οι: Νικόλαος Σταματόπουλος, Μαρίνης Τσιόγκας και Γεώργιος Σταματόπουλος.
Δραστηριότητες Συλλόγου:
1. Το κτίσιμο αίθουσας πολλαπλών εκδηλώσεων στον προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου.
2.  Η συντήρηση αίθουσας παλαιού Δημοτικού Σχολείου.
    3.  Η προσφορά εκ 100.000 δρχ. για έργα στο καμπαναριό του Αγίου Καιν/νου, συνοικισμού Γαλατά.
4. Οι διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται κατ' έτος από την ίδρυση του συλλόγου όπως: η διάθεση δώρων στα παιδιά του χωριού την Πρωτο­χρονιά και το κόψιμο της πίτας. Επίσης το ξαναζωντάνεμα των τυπικών εθίμων της Αποκριάς με παραδοσιακό αποκριάτικο καρναβάλι, το πέ­ταγμα του αετού την Καθαρά Δευτέρα στο χωριό του Αγίου Νικολάου και η προσφορά σαρακοστιανών εδεσμάτων, το πασχαλινό γλέντι στην πλατεία του χωριού με το ψήσιμο αρνιών. Η συμβολή στη δημοτική μας παράδοση καθορίζει την ετήσια εκδήλωση της 16ης Αυγούστου, που γί­νεται στο χώρο του Αγίου Δημητρίου, όπου λαμβάνουν μέρος εξαίρετοι παραδοσιακοί καλλιτέχνες.
5. Το πετρόχτιστο εξωκκλήσι, το αφιερωμένο στη μνήμη του Αγίου Νι­κολάου ακριβώς απέναντι από το εικονοστάσι του Αγίου. Πρόκειται για εξαίσιο θεάρεστο έργο που προέκυψε από την συνεργασία των με­λών του τοπικού συλλόγου και των πατριωτών, εντός και εκτός Περ­δικονερίου. Όπως είναι γνωστό, το κόστος της ανέγερσής του έφθασε στο ποσό των 50.000 Ευρώ, ενώ πολλές εργασίες ολοκληρώθηκαν με προσωπική εργασία και εισφορές - δωρεές πατριωτών και φίλων.Από τα εγκαίνια του εξωκκλησίου Αγίου Νικολάου με τον πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Χρυσόστομο Ζαχαρόπουλο ιεροκήρυκα της Μητροπόλεώς μας.

Τα θυρανοίξια του ναού έγιναν στις 17 Αυγούστου του 2005 και στην τελετή συλλειτούργησαν ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Ζαχαρό­πουλος, ιεροκήρυκας της Μητροπόλεώς μας, και οι ιερείς Χρίστος Κυρι­ακόπουλος, Δημήτριος Κουτσονικολής, Παναγιώτης Πετρόπουλος, Γε­ώργιος Φράγκος και Ιωάννης Κούλης. Παρευρέθηκε επίσης ο δήμαρχος Τροπαίων κ. Γιάννης Παπασταματίου. Ακολούθως ο ταμίας του Συλλό­γου Κώστας Σταματόπουλος ευχαρίστησε όλους εκείνους οι οποίοι με οποιονδήποτε τρόπο βοήθησαν στην ανέγερση και στον εξοπλισμό του ναού. Ακολούθησε προσφορά εδεσμάτων στο πανοραμικό προαύλιο του ναού.


                                    Από αριστερά Κυριάκος Δrzμ. Κυριακόπουλος,
ο Παvοσιολοyιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Ζαχαρόπουλος, Δημήτρης Κυρ. Κυριακόπουλος και Πεvτζεχρή Κυρ. Κυριακοπούλου.


Το συγκεκριμένο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου είναι μια προσφο­ρά από τις σπάνιες σε ανθρωπιά και μεγαλείο ψυχής, στην εποχή μας, συνδέοντας το παρόν με το παρελθόν, όλους εκείνους που πέρασαν, μ' εμάς που συντηρούμε την παράδοση.


Σύλλογος Μπουλιαριτών Τρίπολης

Ο «Σύλλογος Μπουλιαριτών Τρίπολης» ιδρύθηκε το 2001 από Μπου­λιαρίτες που διαμένουν στην Τρίπολη (πλην ενός από τα ιδρυτικά μέλη που διαμένει στην Αθήνα).
Το προσωρινό Δ.Σ., καθώς και το πρώτο τακτικό (Γ.Σ. Δεκεμβρίου
2001) απετελείτο από τους:
Νικόλαο Κ. Μπαλάση, Πρόεδρο Δημήτριο Μ. Μπέριο, Αντιπρόεδρο Χρήστο Ι. Γκιουσάκη, Γ. Γραμματέα Αντωνία Παπαγεωργίου, Ταμία
και Γεώργιο Αγγ. Τσίρμπα, Ειδικό Γραμματέα
Ο Σύλλογος, στη σύντομη ζωή του έχει πετύχει πολλά πράγματα με βασικότερα: α) Πέτυχε να ενώσει όλο το χωριό γύρω από το Σύλλογο, το οποίο ανταποκρίνεται και οικονομικά και παρευρίσκεται σύσσωμο στις εκδηλώσεις του. β) Έχτισε, εξαρχής, χωρίς καμία κρατική ή δημο­τική βοήθεια Πνευματικό Κέντρο - αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, χωρητικότητας 150 περίπου ατόμων, στο χώρο της εκκλησίας και γ) προχώρησε στην έκδοση δίμηνης (8σέλιδης) εφημερίδας.
Στο διάστημα αυτό ο Σύλλογος, επιπλέον, έχει:
Τοποθετήσει παγκάκια στην πλατεία του χωριού, κάγκελα τόσο στην πλατεία όσο και σε αρκετούς δρόμους, έβαλε τριφασικό ρεύμα στην εκ­κλησία και στην αίθουσα - Πνευματικού Κέντρου την οποία έχει πλή­ρως εξοπλίσει (με ψυγείο - κουζίνα - καταψύκτη - κλιματιστικά - 200 καρέκλες - τραπέζια κλπ), έχει πραγματοποιήσει δενδροφυτεύσεις από το χωριό έως τη θέση Παλιάμπελα, έχει πάρει με ενέργειές του, με πα­ραχώρηση, από το Δήμο Τροπαίων το οικόπεδο που είχε αγοραστεί για σχολείο, το οποίο διαμόρφωσε κατ' αρχήν σε πάρκιν για το πανηγύρι, και κατόπιν θα μετατραπεί σε γήπεδο 5χ5, έχει πραγματοποιήσει τρεις κατά κοινή ομολογία, χορούς - ανταμώματα, πετυχημένους στην Τρί­πολη, ενώ το περασμένο καλοκαίρι οργάνωσε το πανηγύρι του χωριού, με επιτυχία το οποίο θα οργανώνει από εδώ και στο εξής κάθε χρόνο.
Με παρεμβάσεις - πιέσεις του Δ.Σ. προς το Δήμο και τη Νομαρχία πέτυχε να δοθούν επιχορηγήσεις, οι οποίες βελτίωσαν τον κεντρικό δρόμο (από Σύροκο προς χωριό), τα γεφύρια και έγιναν αρκετές εργα­σίες μέσα στο χωριό (τσιμεντοστρώσεις, διαπλατύνσεις, διάνοιξη και βελτίωση αγροτικών δρόμων κλπ).«ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ»

Σύλλογος των Περδικονεριτών και των κατοίκων των συνοικισμών του Περδικονερίου που διαμένουν στην Αθήνα. Ιδρύθηκε την 16-09-1984 και αναγνωρίστηκε με την υπ' αριθμ. 4588/1984 απόφαση του Πο­λυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Εκλέχτηκαν Πρόεδροι από την ημέρα ιδρύσεως του Συλλόγου μέχρι
σήμερα οι κατωτέρω:
Πανόπουλος Παναγιώτης 1984-1985 Ζούνης Πέτρος 1985-1986 Παπανικολάου Δημήτριος 1986-1988 Ζούνης Πέτρος                             1988-1990
 Πανόπουλος Παναγιώτης 1990-1993 Κυριακόπουλος Δημήτριος 1993-1996 Πανόπουλος Παναγιώτης      2003-2010
Νικολόπουλος  Κώστας        2010-


Η βράβευση Δημητρίου Κυριακόπουλου από το Σύλλογο

Στα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια εξελέγησαν οι: Αποστολόπου­λος Ευάγγελος, Ζούνης Πέτρος, Κατσούλας Χαράλαμπος, Κυριακό­πουλος Δημήτριος, Κωστόπουλος Βασίλειος, Μπαλάσης Ευάγγελος, Μουστόγιαννης Δ. Ιωάννης, Πανόπουλος Παναγιώτης, Τσίρμπας Γεώρ­γιος, Αθανασοπούλου Θεοδοσία, Παπανικολάου Δημήτριος, Φατούρας Ι. Ευάγγελος, Μουστόγιαννη Δ. Μαρία, Νικολόπουλος Κων/νος, Κω­στοπούλου Δ. Ευαγγελία, Κωστόπουλος Δ. Ηλίας, Γαλανόπουλος Ν. Γεώργιος και Ανάγνου Κωνστ. Αντωνία.
Ο Σύλλογος σε όλα αυτά τα χρόνια, που δραστηριοποιείται έχει εκ­δηλώσει πλούσια πολιτιστική, ανθρωπιστική και πνευματική δραστη­ριότητα. Περιληπτικά αναφέρονται οι εξής:
1. Ετήσιες επιτυχημένες χοροεσπερίδες για το αντάμωμα των πατριω­τών και τη σύσφιγξη σχέσεων μεταξύ των. Ο Σύλλογος πραγματοποίη­σε εκδηλώσεις στο χωριό κατά τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας, παρα­μονή και ανήμερα, με τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών όπως του Χρήστου Πανούτσου κ.α., καθώς και ανήμερα του Πάσχα με το ψήσιμο αρνιών στην πλατεία του χωριού.
2. Δημιουργία Πνευματικού Κέντρου και βιβλιοθήκης στο Περδικονέρι (25-1-1985).
3. Εγγραφή του Συλλόγου στην Παγγορτυνιακή και Παναρκαδική ομοσπονδία (31-3-1985).


              Η βράβευση του Κώστα Καλύβα εκδότη της 'ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ" από το Σύλλογο.

4.  Εγκατάσταση αναμεταδότη τηλεόρασης στο χωριό (31-3-1985).
   5.  Με πρωτοβουλία του Συλλόγου εγκρίθηκε το χρηματικό ποσό των 200.000 δρχ., με σκοπό την αλλαγή του υπάρχοντος κοινοτικού φωτι­σμού. Τα χρήματα εκταμίευσε ο Πρόεδρος της Κοινότητας (26-6-1985).
6. Χορήγηση του ποσού των 30.000 δρχ. στο συνοικισμό Μπουλιαρίου για την τοπική εκκλησία (26-6-1985).
7. Απονομή βραβείων χρηματικού ποσού 5.000 για τη βράβευση των τεσσάρων καλύτερων μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασί­ου, με πρωτοβουλία και κάλυψη του ποσού από το Δημήτριο Κυριακό­πουλο (25-4-1986).
8. Οικονομική ενίσχυση τριών οικογενειών Περδικονερίου και των πα­ρακείμενων συνοικισμών με το ποσό των 20.000 δρχ. για κάθε μιά.
9. Εδόθη το ποσό των 30.000 δρχ. στο συνοικισμό Γαλατά (25-4-1986). 10. Εδόθη το ποσό των 50.000 δρχ. στο συνοικισμό Μπουλιάρι (2-9- 1986).
11. Εδόθη το ποσό των 60.000 δρχ. σε οικογένεια του Περδικονερίου για κάλυψη ιατροφαρμακευτικών αναγκών (2-9-1986).
12. Αγορά γραφείου Συλλόγου στην οδό Σωκράτους 79-81 (1988) στην Αθήνα.
13. Εκδρομές στον Παρνασσό και την Άνω Βάλτσα της Ορεινής Κοριν­θίας.


Η βράβευση του Δημητρίου Αναγνωσταρά από τον πρόεδρο
του Συλλόγου Παναγιώτη Πανόπουλο.

14. Αφιέρωμα στο μοραϊτικο δημοτικό τραγούδι με εκδήλωση που έγινε στο κλειστό γήπεδο Σπόρτιγκ στην Αθήνα.
15. Δεντροφύτευση δύο φορές στην περιφέρεια του χωριού με δενδρύ­λια, προσφορά του Δασαρχείου Βυτίνας. Η δενδροφύτευση πραγματο­ποιήθηκε με έξοδα του συλλόγου μας.
16. Ημερήσια εκδρομή στη Ναύπακτο με επίσκεψη στις κατακόμβες και τα αξιόλογα Μοναστήρια της. Η εκδρομή έγινε το Σάββατο 9 Οκτωβρί­ου 2004 και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Συμμετείχαν 110 άτομα με δύο πούλμαν και μερικά ΙΧ. Μεταξύ των εκδρομέων ήταν και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Όλα τα έξοδα (πούλμαν - φαγητά) εβάρυναν το Σύλλογο. Οι εκδρομείς είχαν παράλληλα την ευκαιρία να δουν και την επιβλητική γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.
17. Προσφορά σημαίας στον Πολιούχο Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Περδικονερίου.
18. Προσφορά ενός βίντεο και μιας τηλεόρασης στο Δημ. Σχολείο Περ­δικονερίου.
19. Έκδοση ημερολογίων τοίχου με φωτογραφικό υλικό από τη ζωή των κατοίκων και το φυσικό περιβάλλον του χωριού.
20. Απονομή πλακετών σε προσωπικότητες του Περδικονερίου που δι­αχρονικά προσέφεραν σ' αυτό πολύτιμες υπηρεσίες καθώς και στον εκ­δότη της εφημερίδας «ΓΟΡΤΥΝΙΑ» Κώστα Καλύβα (25-3-2006).
21. Τέλεση Θείας Λειτουργίας με αρτοκλασία στο εξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου με τη συμμετοχή του τοπικού Συλλόγου, του Συλλό­γου Μπουλιαριτών Τριπόλεως και του Συλλόγου Περδικονεριτών Τρι­πόλεως (13-8-2006).Από την εκδρομή του Συλλόγου στο Τρίκορφο Δωρίδας (Ιερά Μονή Αγ. Αυγουστίνου).


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου