Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

Η Κοινότητα Κατσουλιάς

Η Κοινότητα Κατσουλιάς
Με τον νόμον Δ ΝΖ του 1912 (περί δήμων και κοινοτήτων) καταργείται το δημοτικό σύστημα του 1833. Εις τον δήμο Τροπαίων ο οποίος καταργείται, έπρεπε να αναγνωρισθούν κοινότητες τα χωριά που αποτελούσαν τον δήμον, διότι κανένα από αυτά δεν είχε πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων για να ονομασθή δήμος.
Έτσι με Βασ. Διάταγμα της 18ης Αυγούστου 1912 (υπ. αριθμ. 252 φυλ. της Εφημ. της Κυβερν.) αναγνωρίζονται οι Κοινότητες του Νομού Αρκαδίας μεταξύ των οποίων ήσαν και οι κοινότητες που προήλθαν από τα χωριά που απάρτιζαν τον δήμο Τροπαίων. Τότε, το 1912 αναγνωρίσθει και η Κοινότης Κατσουλιάς και ελειτούργησε όπως και οι άλλες κοινότητες το 1914, λόγω του ΑΈαλκανικού Πολέμου 1912-13.
Η κοινότητα αρχικά περιέλαβε την Κατσουλιά, ως έδρα, και ως συνοικισμούς τα χωριά: Γαλατά, Μπουλιάρι, και Συριάμου. Το 1958 ο συνοικισμός και η κοινότητα Κατσουλιάς μετωνομάστηκαν εις συνοικισμόν Περδικονέριον και Κοινότητα Περδικονερίου, δια του Βασιλικού Διατάγματος της 15ης Δεκεμβρίου 1958, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 5 φύλλο της Εφημερ. της Κυβέρνησης τ. Α' του 1959. Έτσι η κοινότητα του Περδικονερίου σήμερα αποτελείται από τους οικισμούς, το Περδικονέρι (έδρα), ο Γαλατάς, το Μπουλιάρι και ο Συριαμάκος.
Οι πρώτες εκλογές για ανάδειξη Κοινοτικού Συμβουλίου και στην συνέχεια προέδρου έγιναν την 9ην Φεβρουαρίου 1914. Οι επόμενες εκλογές έγιναν την 25η Οκτωβρίου 1925, το 1929, την llη  Φεβρουαρίου 1934, την 15η Απριλίου 1951, την 21η Νοεμβρίου 1954, την 5η Απριλίου 1959 κ.ο.κ.
Η κοινότητα έχει επιφάνεια (έκταση) δέκα επτά τετραγωνικά χιλιόμετρα δηλ. 17.000 στρέμματα.
Το υψόμετρο (κατακόρυφο ύψος από τη θάλασσα) του Περδικονερίου είναι 840 μέτρα, του Γαλατά 710, του Μπουλιαρίου 740 και του Συριαμάκου 420 μέτρα.
Με τον νόμο 2539/97 (γνωστός ως "Καποδίστριας") που ισχύει από της 4 Δεκεμβρίου 1997, τότε που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. φύλ. 244/ 4-12-1997 τεύχος πρώτο) η κοινότητά μας μαζί με άλλες 13 κοινότητες όπως Βυζικίου, Δόξης, Καλλιανίου, Καστρακίου, Λιβαδακίου, Νεοχωρίου, Ραχών, Σπάθαρη, Σταυροδρομίου, Τριποταμιάς, Χώρας, Τροπαίων και Αετοράχης αποτελούν τον Δήμο Τροπαίων.
Οι πρώτες εκλογές στο νέο Δήμο έγιναν στις 11 Οκτωβρίου 1998 και πρώτος δήμαρχος εκλέγεται ο Δημήτριος Παπασπηλίου.
Πίνακας που δείχνει τον πληθυσμό της κοινότητας Περδικονερίου.
1815
Κατσουλιά[1] 1
75
Το 1829-30 όταν η Κατσουλιά υπήγετο


Γαλατάς
100
στην επαρχία Καρυταίνης, σύμφωνα με τα


Μπουλιάρι
75
στοιχεία της Γαλλικής Επιστημονικής απο-


Συριαμάκος
125
στολής, η οποία παρακολουθούσε τον
τρατηγό Μαιζώνα είχε πληθυσμό 111 ά-

1851
Κατσουλιά
201
τομα σε 18 οικογένειες.
Γαλατάς
37


Μπουλιάρι
37


Συριαμάκος
69

1861
Κατσουλιά
242


Γαλατάς
59


Μπουλιάρι
38


Συριαμάκος


1879
Κατσουλιά
290
άρρενες
171
Θήλεις 119


Γαλατάς
68
άρρενες
41
Θήλεις
27


Μπουλιάρι
46
Συριαμάκος
65

1889
Κατσουλιά
317


Γαλατάς
60
άρρενες
164
Θήλεις 153


Μπουλιάρι
51


Συριαμάκος
33


1896
Κατσουλιά
352
άρρενες
179
Θήλεις
173

Γαλατάς
40
άρρενες
23
Θήλεις
17

Μπουλιάρι
48
άρρενες
21
Θήλεις
27

Συριαμάκος
40
1907
Κατσουλιά
465
άρρενες
241
Θήλεις
224

Γαλατάς
105
άρρενες
58
Θήλεις
47

Μπουλιάρι
72
άρρενες
30
Θήλεις
42

Συριαμάκος
42
1920
Κατσουλιά
506
άρρενες
238
Θήλεις
262

Γαλατάς
47
άρρενες
29
Θήλεις
18

Κερέσοβα
12

Μπουλιάρι
68
άρρενες
33
Θήλεις
35

Συριαμάκος
24
άρρενες
8
Θήλεις
16
1928
Κατσουλιά
458
άρρενες
267
Θήλεις
191

Γαλατάς
63
άρρενες
32
Θήλεις
31

Μπουλιάρι
100
άρρενες
53
Θήλεις
47

Συριαμάκος
20
άρρενες
5
Θήλεις
15
1940
Κατσουλιά
529
άρρενες
257
Θήλεις
272

Γαλατάς
93
άρρενες
50
Θήλεις
43

Μπουλιάρι
229
άρρενες
116
Θήλεις
113
1951
Κατσουλιά
573
Ο πληθυσμός 804 της Κοινότη-


Γαλατάς
79
τας Περδικονερίου είναι αγροτικός


Μπουλιάρι
113
και πραγματικός, εξ αυτού 764 ή-
ταν συγκεντρωμένος και 40 δια-

1961
Περδικονέρι
526
σκορπισμένος. Κατά την απογραφή


Γαλατάς
82
δε εντός της κοινότητος ομοδημό-


Μπουλιάρι
88
τες 797 και 7 ετεροδημότες. Ο νόμι-


Συριαμάκος
108
μος πληθυσμός ήταν 1.188, εξ αυ-
τών 797 ήταν παρόντες και 391 α-


Σύνολο 804
πογράφηκαν σε άλλες κοινότητες.


1971
Περδικονέρι
583
1991
Περδικονέρι
452


Γαλατάς
68

Γαλατάς[2]1
29


Μπουλιάρι
108

Μπουλιάρι
87


Συριαμάκος
78

Συριαμάκος
13

1981
Περδικονέρι
579

Γαλατάς
48

Μπουλιάρι
97

Συριαμάκος
41
άρρενες
Θήλεις

Τα πρώτα στοιχεία για το χωριό μας, βρίσκουμε σε δύο έγγραφα - Κώδικες, της Επαρχίας Καρυταίνης (Territorio di Carytena).
Το ένα Βενετικό του 1668, που κάνει απογραφή των χωριών, για να υπολογισθούν οι υποχρεώσεις τους, για τη συντήρηση των Δραγόνων. (Δραγόνος ο ουσ. λατιν. drago, - onis = σημαία της κονόρτεως, πολεμιστής που ανήκει σε ειδικό σώμα ελαφρού ιππικού). Εδώ οι δραγόνοι ήσαν Στρατιωτικοί ή πολιτικοί εκπρόσωποι της Βενετίας.
Εκεί βλέπουμε μεταξύ των άλλων χωριών της Γορτυνία και το χωριό μας:
Alvanizza (Αλβάνιτζα) οικογένειες 22, Movrades (Μαυράδες), οικογένειες 2, Fuscari (Φούσκαρι) οικογένειες 3, Vissizzi (Βυζίτσι) οικογένειες 9, Vervizza (Βερβίτσα) οικογένειες 23, Cuzzulia (Κατζουλιά) οικογένειες 5, Spatari (Σπάθαρι) οικογένειες 5, Caliani (Καλλιάνι) οικογένειες 5, Rechuni (Ρεκούνι) οικογένειες 33 κ.λπ.
Το άλλο έγγραφο Ελληνικό, με τα ίδια στοιχεία, 15 - 4 - 1699, αναφέρει: Στην επαρχία - Territorio Καρύταινας υπήρχαν 150 Δραγόνοι. Κάθε δραγόνος πληρωνόταν από 14 σπίτια. Δεν αναφέρεται χρηματικό ποσό.
Επίσης επληρώνοντο και 138 άνθρωποι, για τα χαντάκια της Κορίνθου. Καθένας απ' αυτούς πληρωνόταν από 15 σπίτια. Αν ένα χωριό δε συγκέντρωνε 14 σπίτια, για τους Δραγόνους ή 15 για τα χαντάκια, τότε την υποχρέωση αναλάμβαναν, αθροιστικά, τα γειτονικά χωριά.
Έτσι βλέπουμε: Αλβάνιτσα σπίτια 22, Φούσκαρι 5 και από Μαυράδα 1, σύνολο 28, πλήρωναν δύο Δραγόνους. Ως προς τα χαντάκια Κορίνθου: Μαυράδες, Γαλατάς, Χοτούζα, Κατσουλιά, Λεσμοί πλήρωναν τρείς ανθρώπους κ.λπ.[3]

Πρόεδροι Κοινότητας Περδικονερίου
1933[4]2
3 Ιανουαρίου
Σταματόπουλος Γιώργιος
1933
28 Οκτωβρίου
Μαρινόπουλος 1. Χρήστος
1934
5 Απριλίου
Παπανικολάου Γεώργιος
1934
29 Δεκεμβρίου Ανάγνου Νικόλαος
1936
7 Ιανουαρίου
Χρήστος Μαρινόπουλος
1937
30 Ιανουαρίου
Δημήτριος Χρ. Μαρινόπουλος
1940
4 Μαρτίου
Ιωαν. Αγγ. Ζούνης
1941
8 Απριλίου
Ιωάννης Πετρόπουλος
1942
28 Ιουλίου
Ιωάννης Αγγ. Ζούνης
1943
7 Νοεμβρίου
Νικόλαος Γ. Ανάγνου

1948
22 Νοεμβρίου
Δημήτριος Μουστόγιαννης
1949
1 Ιανουαρίου
Νικόλαος Γ. Ανάγνου
1949
29 Ιανουαρίου
Δημήτριος Μουστόγιαννης
1949
18 Ιουλίου
Γεώργιος Ν. Πετρόπουλος
1950
3 Μαρτίου
Δημήτριος Γ. Μουστόγιαννης
1952
31 Ιουλίου
Δημήτριος Γ. Μουστόγιαννης
1957
10 Ιανουαρίου
Γεώργιος Β. Τσίρμπρας
1958
16 Σεπτεμβρίου Δημήτριος Χ. Μαρινόπουλος
1963
6 Ιανουαρίου
Δημήτριος Γεωργ. Μουστόγιαννης
1967
8 Οκτωβρίου
Δημήτριος Γεωργ. Ανάγνου
1970
26 Δεκεμβρίου Αγγελής Παπανικολάου
1972
15 Μαρτίου
Δημήτριος Παπαϊωάνου
1974
10 Νοεμβρίου
Γεώργιος Μάγκλαρης
1975
8 Ιουνίου
Χρήστος Μαρινόπουλος
1981
Ιούλιος
Ιωάννης Πανόπουλος (Ντουνόγιαννης) Γαλατά
1983
Ιανουάριος
Δημήτριος Παναγόπουλος
1987
Ιανουάριος
Νικόλαος Πετρόπουλος
1991
Ιανουάριος
Ιωάννης Σταματόπουλος[1] Κατά τον Pouqueville, Voyages de la Grece τομ. V Paris 1827, σελ. 487 βλ.Τ. Κανδηλώρου, Γορτυνία σελ. 258 κ.ε. Γορτυνιακόν ημερολόγιον 1949 τεύχος Δ' σελ. 4,5,6,7 Αθήνα.
[2] Ενέργειες έγιναν το 1915 από μέρους των κατοίκων και των εκλογέων του Γαλατά, όπως ο συνοικισμός τους αποσπασθεί από την Κοινότητα Κατσουλιάς και να προσαρτηθεί στην Κοινότητα Βυζικίου. Δεν κατόρθωσαν όμως τίποτε οι "Γαλατιανοί" παρ' οτι υποστηρίχθηκαν πολύ από τους Βυζικιώτες, των οποίων το Κοινοτικό Συμβούλιο δια της υπ' αριθ. 26 πράξεώς του της 10ης Αυγούστου 1915 αποδέχθει την από 25 Ιουλίου ιδίου έτους αίτησή τους την οποία με θερμή παράκληση υπέβαλε στον Νομάρχη Αρκαδίας.
[3] Παναγιωτόπουλος Βασ. Archiνio di Stato, archivio GRIMANI Β 31 αριθ. 82 Φ. 172-173. Βλ. Μιχαλακόπουλος Γεώργιος "Το Σταυροδρόμι της Αρκαδίας και ο οικισμός Μαυράδας"τ.Α' ΧΙΟΣ/1998 σ. 54-55.
[4] Πρίν το 1933 δεν υπάρχει αρχείο στην κοινότητα. Όπως δείχνει και η παρακάτω έκθεση επιθεώρησης. Όσο αφορά τις ημερομηνίες, δεν σημαίνουν ότι τότε έχουμε εκλογές αλλά ότι έγινε η πρώτη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου και εγράφη πρακτικό, το οποίο υπογράφει ο εκάστοτε πρόεδρος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου